Пътници с намалена подвижност


Пътуване със самолет в Европейския Съюз.
Ако сте с намалена подвижност, би трябвало все пак да можете да пътувате със самолет като другите хора.
Също така имате право на безплатна помощ при качване в самолета и слизане от него, по време на полета и на летището – преди и след полета.
За да ви бъде оказана максимална помощ, свържете се с авиокомпанията, продавача на билети или туроператора поне 48 часа преди пътуването и обяснете от каква помощ имате нужда. Те също така могат да ви дадат съвет относно използването на инвалидна количка или друго помощно средство за придвижване и техните батерии, ако това е приложимо.
Не могат да ви откажат достъп на борда поради намалена подвижност, освен ако самолетът е прекалено малък или от съображения за сигурност.
Авиокомпаниите не са длъжни да оказват помощ за хранене или вземане на лекарства по време на полет. Ако имате нужда от подобна помощ, например при по-дълъг полет, авиокомпанията може да поиска да бъдете придружен от друг човек.
Ако срещнете проблеми с получаването на помощ по време на пътуване, обърнете се към летищната администрация или към съответната авиокомпания.
Ако техният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с националния правоприлагащ орган в страната, в която е станал инцидентът.


Пътуване с влак в Европейския Съюз.
Ако сте с намалена подвижност, би трябвало все пак да можете да пътувате с влак като другите хора. Не би трябвало да имате трудности при получаването на информация за достъпността на влаковете от железопътната компания.
Също така имате право на безплатна помощ при качване във влак и слизане от него, по време на пътуването и на гарата – преди и след пътуването.
За да ви бъде оказана максимална помощ, свържете се с железопътната компания, продавача на билети или туроператора поне 48 часа преди пътуването и обяснете от каква помощ имате нужда.
Не могат да ви откажат да се качите на влака заради намалена подвижност, освен ако това не е абсолютно наложително с оглед на правилата за достъп на компанията.
Ако срещнете проблеми с получаването на помощ по време на пътуване, обърнете се към администрацията на гарата или към съответната железопътна компания.
Ако техният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с националния правоприлагащ орган в страната, в която е станал инцидентът.
Страните от ЕС могат да освобождават влакове от тези изисквания – влакове по вътрешни линии, които не напускат дадената страна, както и международни влакове, започващи или завършващи пътуването си извън ЕС.
За повече информация по този въпрос можете да се свържете с националните правоприлагащи органи


Пътуване с автобус в Европейския Съюз.
Ако сте с намалена подвижност, би трябвало все пак да можете да пътувате с автобус като другите хора.
Не могат да ви попречат да си купите билет, да направите резервация или да се качите в автобус заради намалената ви подвижност, освен ако това не е абсолютно наложително с оглед на законовите изисквания за здраве и безопасност или в случай, че инфраструктурата не може да гарантира безопасността на транспорта.
За пътувания на дълги разстояния (над 250 км):

  • компанията трябва да позволи на лице по ваш избор да пътува с вас безплатно – ако това е решение с оглед на опасения относно сигурността или безопасността, които в противен случай биха ви попречили да пътувате
  • имате право на помощ на специални терминали, и при качването в автобуса и слизането от него.

Помощта е безплатна, но за да сте сигурни, че ще я получите, трябва да се свържете с автобусната компания, продавача на билети или туроператора поне 36 часа преди пътуването, за да им съобщите каква помощ ви е нужна.
Операторът или мениджърът на терминала могат да ви помолят да дойдете на определено място не по-рано от един час преди времето на отпътуване.
Ако срещнете проблеми с получаването на помощ по време на пътуване, обърнете се към администрацията на терминала или към съответната автобусна компания.
Ако техният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с националния правоприлагащ орган в страната, в която е станал инцидентът.


Пътуване с кораб в Европейския Съюз.
Ако сте с намалена подвижност, би трябвало все пак да можете да пътувате с кораб като другите хора.
Също така имате право на безплатна помощ при качване и слизане от кораба, смяна на кораби, на борда и на пристанището.
За да ви бъде оказана максимална помощ, свържете се с превозвача, продавача на билети или туроператора поне 48 часа преди пътуването и обяснете от каква помощ имате нужда.
Дори ако не сте направили това, превозвачът и операторът на терминала все пак трябва да положат максимални усилия да ви помогнат да се качите на кораба, да пътувате с него и да слезете.
Ако имате специални нужди по отношение на настаняване, място за сядане, помощ, или ако трябва да вземете със себе си медицинско оборудване, съобщете на продавача на билети, когато правите резервация.
Превозвачите могат да поискат да ви придружава друго лице, ако това се налага поради свързани със сигурността причини, или поради особености на конструкцията на кораба или пристанищната инфраструктура. Този придружител ще пътува безплатно.
Ако срещнете проблеми с получаването на помощ по време на пътуване, обърнете се към пристанищната администрация или към съответния превозвач.
Ако техният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с националния правоприлагащ орган в страната, в която е станал инцидентът.