Права на пътници с кораб


Знаете ли какви права имате при пътуване с кораб в ЕС? 
Не може да изискват от вас да заплатите по-висока цена за билет заради националността ви или в зависимост от мястото, от което купувате билета.
Второ, имате права и в случай, че нещо се обърка. Те се отнасят до закъснения и отмяна на пътуване, поради които не можете да се качите на борда и важат, ако:

 • напускате пристанище в ЕС с който и да е превозвач;
 • пристигате в пристанище в ЕС с който и да е превозвач.

Тези правила не се отнасят до:

 • кораби, които могат да превозват по-малко от 13 пътници;
 • кораби, които имат екипаж от максимум 3 души;
 • кораби, пътуващи на разстояние по-малко от 500 метра в едната посока;
 • повечето видове исторически кораби;
 • кораби за екскурзионни и туристически цели – ако на тях няма възможности за настаняване или ако престоят ви на борда не надхвърля 2 нощи.

Отмяна или закъснение.
Ако дадено пътуване бъде отменено или закъснее, винаги имате право на подходяща и навременна информация за това, което се случва, докато чакате.
Ако услугата е отменена или отпътуването закъснява с повече от 90 минути, ще ви бъде даден избор:

 • да ви бъде възстановена сумата за билета и ако е необходимо да ви се осигури безплатно връщане до мястото, откъдето е започнало вашето пътуване – например ако заради забавянето не можете да изпълните целта на пътуването си;
 • да бъдете превозен при сходни условия до вашата крайна дестинация при първа възможност и без допълнителни разходи.

Ако отпътуването ви се забави с повече от 90 минути, в повечето случаи имате право на:

 • храна и напитки – пропорционално на времето на чакане;
 • настаняване в хотел – ако се наложи да останете през нощта.

Ако пристигането ви в дестинацията е забавено с повече от 1 час, имате право на обезщетение. В зависимост от продължителността на закъснението, обезщетението е в размер на 25% или 50% от цената на билета.
Няма да получите обезщетение, ако закъснението е причинено от лоши метеорологични условия или природни бедствия.

Жалби.
Ако смятате, че правата ви не са спазени, можете да се оплачете на превозвача в рамките на 2 месеца. Превозвачът трябва да реагира в срок от 1 месец и да ви даде окончателен отговор 2 месеца след получаване на жалбата. Ако неговият отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете със съответния национален правоприлагащ орган.


Морски произшествия.
Ако получите нараняване при морско произшествие, имате право на обезщетение от превозвача или неговия застраховател. В случай на смърт обезщетението може да бъде поискано от вашите наследници.
Вие имате право на обезщетение от превозвача и ако вашият багаж, превозни средства или други принадлежности бъдат изгубени или повредени при морско произшествие.
Ако страдате от намалена подвижност, обезщетението за загуба или повреда на инвалидна количка или друго подобно оборудване ще покрие пълните разходи по замяната или поправката.
Имате право на авансово плащане от превозвача за покриване на неотложни нужди в случай на нараняване или смърт, причинена от:

 • корабокрушение
 • преобръщане
 • сблъсък
 • засядане на кораба
 • експлозия или пожар на кораба
 • повреда на кораба

Жалби.
Можете да подадете иск за обезщетение за загуби или щети, претърпени по време на морско произшествие, в съда в:

 • страната, в която се намира седалището или постоянният адрес на превозвача или
 • страната, в която се намира мястото на отпътуване или дестинацията, или
 • страната, в която живеете постоянно – ако превозвачът има представителство там и подлежи на юрисдикцията на тази страна, или
 • страната, в която е сключен договорът за пътуване – ако превозвачът има представителство там и подлежи на юрисдикцията на тази страна.

Ако вашият багаж бъде изгубен или повреден, трябва да информирате писмено превозвача си. В идеалния случай това трябва да стане до момента, когато напускате кораба, или когато багажът ви бъде върнат. Трябва да информирате превозвача най-късно в срок от 15 дни от слизането от кораба или връщането на багажа, в противен случай губите правото си на обезщетение.
По принцип трябва да подадете иска си в съда в рамките на 2 години от датата на произшествието, въпреки че точният начален момент на този период може да варира в зависимост от характера на загубата или повредата.


ПРИМЕРИ:

“Резервирах малка обиколка по езерото Комо, която трябваше да продължи три часа. Разходката бе отменена само един час преди нейното планирано начало. Имам ли право на обезщетение за тази отмяна?”
Отговор: НЕ — тъй като това е екскурзия или туристическа обиколка, която не е обхваната от законодателството на ЕС.

“Със семейството ми пътувахме от Роскоф до Рослеър, но отплаването на кораба бе отложено с 48 часа поради проблем с двигателя. Намерихме скромен хотел наблизо, но корабната компания ни възстанови само по 80 евро на човек на нощ. Платихме много повече от тази сума. Длъжна ли е корабната компания да възстанови пълната сума за настаняване?”
Отговор: НЕ — Корабната компания може да ограничи размера на обезщетението до 80 евро на човек на нощ.