Права на пътници с влак


Вашите права, когато използвате железопътен транспорт, по принцип се отнасят до всички пътувания с влак и железопътни услуги в Европейския Съюз.
Когато си купувате билет за влак, не може да изискват от вас да заплатите по-висока цена заради националността си или мястото, от което купувате билета.
Европейските страни могат да решават дали тези правила да се прилагат и за вътрешните превози (градски, крайградски, регионални и т.н.) и международните превози, които започват или завършват извън Европейския Съюз.


Отмяна или закъснение
Ако влакът ви бъде отменен или закъснее, винаги имате право на подходяща информация за това, което се случва, докато чакате.
Ако ви съобщят, че ще пристигнете в крайната си дестинация със закъснение от най-малко 1 час, имате право:

  • да се откажете от пътуването и да поискате незабавно да ви върнат сумата, която сте заплатили за билета (в зависимост от обстоятелствата пълната сума или сумата за частта от пътуването, която не сте извършили).Възможно е също така да имате право на връщане до вашето първоначално място на заминаване, ако закъснението ви възпрепятства да изпълните целта на своето пътуване, или
  • на превоз до вашата крайна дестинация при първа възможност (или на по-късна дата по ваш избор). Това включва използването на алтернативен транспорт, когато влакът е блокиран и превозите по линията са преустановени.
  • на храна и напитки (пропорционално на времето на чакане)
  • на настаняване в хотел – ако се наложи да останете за през нощта.

Ако решите да продължите пътуването си по същия маршрут или да приемете алтернативен транспорт до вашата дестинация, възможно е да имате право на обезщетение в размер на:

  • 25% от цената на билета, ако закъснението е между 1 и 2 часа;
  • 50% от цената на билета, ако закъснението е над 2 часа.

Няма да получите обезщетение, ако:

  • сте бил информиран за закъснението, преди да си купите билета;

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до железопътната компания, която трябва да ви отговори в срок от 1 месец. Ако нейният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с компетентния национален орган във вашата страна.


Изгубени или повредени багажни пратки
Ако вашата багажна пратка бъде изгубена или повредена по време на вашето пътуване, имате право на обезщетение, освен ако тя е била недобре опакована, негодна за превоз или от особен характер.
Размер на обезщетението

  • До 1300 евро на единица багаж – ако можете да докажете стойността на неговото съдържание.
  • 330 евро на единица багаж, ако не можете да докажете неговата стойност.

Ако пътник загине или получи нараняване при злополука с влак, той (или лицата на негова издръжка) имат право на обезщетение за изгубен или повреден багаж (ръчен багаж или багажна пратка) в размер до 1500 евро.


Наранявания и смърт
Ако пътник получи нараняване или загине при злополука с влак, той (или лицата на негова издръжка) има право на обезщетение с авансово плащане в срок от 15 дни от злополуката за покриване на неговите непосредствени нужди (или на нуждите на лицата на негова издръжка).

В случай на смърт авансовото плащане е в размер на най-малко 21 000 евро на пътник.


ПРИМЕРИ:

“Влакът ми закъсня с 45 минути. Това е твърде много за кратко пътуване – по-малко от 3 часа. Имам ли право да ми бъдат върнати пари?”
Отговор: НЕ — За да имате право на обезщетение, закъснението трябва да бъде поне един час.

“По време на пътуването ми от Париж до Брюксел моята електрическа инвалидна количка бе повредена при падане от етажерка във влака и не може да бъде поправена.  Тя бе поставена там от служител на железопътната компания. Имам ли право да поискам разходите за нова количка да ми бъдат възстановени от железопътната компания?”
Отговор: ДА — Не съществува таван за финансовото обезщетение, когато железопътната компания е отговорна за нанесените върху оборудване за придвижване щети.

“Какви са правата ми, ако влакът, с който пътувам, е блокиран на пътя?”
Отговор: Ако влакът е блокиран на релсовия път, железопътното предприятие е длъжно да осигури (алтернативен) транспорт от влака до гарата, до алтернативна отправна точка или до крайната дестинация, когато и където това е физически възможно.

“Мога ли да взема велосипеда си във влака?”
Отговор: ДА — ако велосипедът ви не създава затруднения и не пречи на предоставянето на конкретната железопътна услуга. От значение също така е дали в самия влак има възможност за превоз на велосипеди (обем, пространство и пр.). Може да се наложи да платите такса. Затова преди пътуването трябва да проверите в железопътната компания как стои този въпрос.