Права на пътници с автобус


Когато си купувате билет за автобус, не може да изискват от вас да заплатите по-висока цена заради националността си или в зависимост от мястото, от което купувате билета.
Другите ви права като пътуващ с автобус основно важат за редовни услуги за автобусен превоз на дълги разстояния (над 250км), започващи или завършващи в страна от ЕС. Някои от тези права важат също и за всички редовни услуги.
Страните от ЕС могат да решат да освободят изцяло вътрешни редовни услуги и услуги, при които голяма част от маршрута – включително спиране по разписание – се намира извън Съюза.


Отмяна или закъснение. Ако дадено пътуване бъде отменено или закъснее, винаги имате право на подходяща и навременна информация за това, което се случва, докато чакате.
Ако услуга за превоз на дълго разстояние (над 250км), за която сте направили резервация, бъде отменена или отпътуването се забави с повече от 2 часа, ще ви бъде дадена възможност за избор:

  • да ви бъде възстановена сумата за билета и ако е необходимо да ви се осигури безплатно връщане до мястото, от което е започнало вашето пътуване – например ако отмяната или закъснението ви възпрепятстват да изпълните целта на вашето пътуване;
  • да бъдете превозен при сходни условия до вашата крайна дестинация при първа възможност и без допълнителни разходи.

Ако не ви бъдат предложени тези възможности за избор, по-късно можете да подадете жалба и да поискате възстановяване на платената за билета сума плюс обезщетение в размер от 50% от стойността на билета.
Ако вашето пътуване на дълго разстояние (над 250км) продължава по разписание повече от 3 часа, а отпътуването е забавено с повече от 90 минути или е отменено, имате право на:

  • храна и напитки – пропорционално на времето на чакане
  • настаняване (ако трябва да пренощувате) – до 2 нощувки, като максималната цена е 80 евро на нощувка. Превозвачите не са длъжни да заплащат настаняването, ако закъснението е причинено от лоши метеорологични условия или природни бедствия.

Злополуки – обезщетение и помощ. Ако получите нараняване при злополука с автобус при пътуване на дълго разстояние (над 250 км), имате право на обезщетение. В случай на смърт обезщетението може да бъде поискано от вашите роднини. Ще имате право на обезщетение от автобусната компания и ако вашият багаж или други ваши принадлежности бъдат изгубени или повредени при злополука с автобус при пътуване на дълго разстояние. При необходимост превозвачът трябва да предостави също така незабавна помощ: първа помощ, храна, дрехи, транспорт и настаняване.


Жалби. Ако смятате, че правата ви не са спазени, можете да се оплачете на превозвача в рамките на 3 месеца. Превозвачът трябва да реагира в срок от 1 месец и да ви даде окончателен отговор 3 месеца след получаване на жалбата. Ако неговият отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете със съответния национален правоприлагащ орган


ПРИМЕРИ:
“Планирам пътуване с автобус от Малага до Фаро. В зависимост от това дали купувам билета в Испания или Португалия е посочена различна цена. Позволена ли е подобна дискриминация по отношение на цената?”

Отговор:  НЕ, не може да изискват от вас да заплатите по-висока цена заради националността ви или в зависимост от мястото, от което купувате билета.

“Резервирах билет за автобус от Маастрихт до Брюксел. Автобусът закъсня с два часа. Това закъснение дава ли ми право да поискам възстановяване на част от цената на билета?”
Отговор:  НЕ, тъй като изминатото разстояние е под 250км, нямате автоматично право на възстановяване на разходите за билета.